Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Neden Olumsuz Gelir?-Neye Bakılır? MG HUKUK BÜROSU

Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Neden Olumsuz Gelir?-Neye Bakılır? MG HUKUK BÜROSU

Dahaönceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, “üreten ülke Türkiye” “güçlü sanayi,güçlü ekonomi” hedeflerine ulaşmak için mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasınınönemini burada tekrar vurguluyorum. Meslek liselerinin 2022 yılının ilk dokuzayında sağladığı gelir bir önceki döneme göre yüzde 219’luk rekor artışla 1milyar 362 milyon liraya ulaşmıştır. Çukurova’nınincisi Adana’mız, ülkemiz hazinesine kazandırdığı katma değerlekıyaslanamayacak kadar az yatırım almaktadır. AK PARTİ iktidarının yanlışekonomik ve tarım politikaları sonucunda Adana, büyük fabrikaların kapandığı,işsizliğin alabildiğine çoğaldığı, üreticisinin tarıma küstüğü bir il konumunagelmiştir. Adana’nın sorunlarını milletimizin kürsüsünden defalarca dilegetirdim. Bu dönem verdiğim 104 yazılı soru önergemin 25 tanesi Tarım ve OrmanBakanlığıyla ilgiliydi çünkü Adana, tarım sektöründe çok mağdur edildi vebugüne kadar hiçbir olumlu gelişme de olmadı. MEHMETMETANET ÇULHAOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana’nınbitmeyen tarım ve ekonomik sorunları hakkında söz aldım. 3Kasım 2002, Türk siyasetinde bir milat, aziz milletimiz 34,3’le AK PARTİ’yi tekbaşına iktidara taşıyarak siyasi devrim gerçekleştirdi. Bu teveccühle ülkeyiyönetme sorumluluğunu devraldık.

Çünkü hukuk denilen şey esasında savaşın ta kendisidir\. Canlı oyun odalarında gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele et. casinomhub\. Onu mükemmellik ve kusur açısından değerlendirebilmek ve mükemmellik gömleğini giydirmeye çalışmak mümkün değildir. Mümkün olmadığı kadar da tehlikeli ve sakıncalıdır. Hukukçu denilen insanlar bu hukuk düzenini ve “kusurlu, kaotik yanını” çoğunlukla olduğu gibi kabul edip sistemin daha cıvıl cıvıl işlemesi için ufak rütuşlar atmaktan başka hiçbir şey yapamaz, hiçbir işe yaramaz. Kahramanlıklar yapamaz, kalıcı ve radikal çözümler sunamaz, tarih boyunca da böyle olmuştur. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde de dediği gibi “Hukukçulara düşen görev adalet kulesini sessiz şekilde, gerektiğinde hayatınız pahasına korumaktır“. Bukanun teklifi toplam 53 maddeydi, maddenin birini çektik. Sağ olsunlar, TicaretBakanlığımızın bir kanun maddesiyle ilgili kısmı da değerli Grup BaşkanVekillerimizin onayıyla 1 madde ihdas ederek tekrar geçici maddelerle birlikte53 madde hâline getirdik. Genel Kurulda da konuşarak katkı sağlayan, eleştiridebulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın da katkılarına teşekkür ediyorum,Sayın Grup Başkan Vekilleri başta olmak üzere. Çok acı birgerçekle, bu nesil yok olduğu zaman bu ülkenin hepsinin acı gerçeklerle karşıkarşıya kaldığına hepimiz tanık olacağız. Zateneğitimi yok ettiniz, sağlığı yok ettiniz, bütün hukuku yok ettiniz, adaleti yokettiniz. İnsanlık adına yapmamız gereken, bu acımasız savaşta da hep birlikteel ele verip, omuz omuza verip bu mücadeleyi yürütmemiz lazım ama bu mücadeleyiyürütme noktasında “Ben yaptım.” ”Sen yaptın.” diye kötüleyerek bir yerevarmamız mümkün değil.

Öncelikle, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda çalışmalarakatılan ve katkı veren bütün milletvekillerimize teşekkür ediyoruz ve bukanunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geniştoplum kesimlerini ilgilendiren, önemli düzenlemeler içeren, geçicimaddeleriyle beraber toplamda 53 maddeden oluşan kanun teklifiningörüşmelerinin sonuna geldik. Teklifle milyonlarca insanımızı ilgilendiren çokönemli düzenlemeler yaptık. Tabii, 53 maddede çok sayıda düzenleme var ancakvakit nedeniyle öne çıkan bazı hususları da tekrar hatırlamakta fayda olduğunudüşünüyorum. İkincibölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Henüz ondört aylık bir partiyken aziz milletimizin güveni ve desteğiyle tek başınaiktidara gelen AK PARTİ, milletimizden aldığı ilhamla ülkemizi her alandakalkındırarak, “Yapılamaz.” denileni yaparak gönüllerde taht kurmuştur. Milletimiz, yirmi yılda gerçekleşen 6 genelseçim, 4 yerel seçim, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandum olmak üzere, 15seçimde tercihini AK PARTİ’den, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’danve Cumhur İttifakından yana kullanarak yirmi yıllık süreçteki memnuniyetinisandıkta göstermiştir. Karşılaştığımız her engeli, her güçlüğü aziz milletimizinferasetiyle ve desteğiyle aşarak “Durmak yok, yola devam.” dedik. Çocuk iken yani henüz 18 yaşından küçük iken işlenilen suçların ne güvenlik soruşturmasına ne de bir başka mecrada hakkınızda bir hüküm, yargı, karar alınması üzere kullanılması hukuka uygun OLMAYACAKTIR. Çünkü gerek Çocuk Koruma Kanunu gerekse Adli Sicil Kanunu ve birtakım uluslararası sözleşmeler sebebiyle böylesi bir hareket adil olmayacaktır.

Şimdi,Türk halkının umudu Loto’ya, Toto’ya, Millî Piyangoya; Kürt halkının umudusiyasal umutsuzluğa, benzeri şeylere mahkûm edilerek cumhuriyetin 2’nciyüzyılına giderken bir baskı, bir zorba rejim uygulanmaya çalışılıyor. METİNNURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Kürt’ü size bırakmayacağız, Kürt kardeşlerimizisize bırakmayacağız. MURATSARISAÇ (Devamla) – Ya, ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın ne özgür basınsize karşı bmostbet güncel giriş eğiyor ne biz Kürtler eğiliyoruz. BAŞKAN– Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Sayın Behiç Çelik’in. HACIAHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Sayın Başkanım, bir dakikamı istiyorum. CumhuriyetHalk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisivardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Değerlimilletvekilleri, bu görmüş olduğunuz pamuk, üreticilerimiz tarafından binbiremekle üretilmektedir. Bunun içerisinde alın teri var, çiftçinin elinin nasırıvar, emeği var. HalklarınDemokratik Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş birönerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Şahin Bey, öncelikle vize almak isteyen arkadaşlara kendi tecrübelerinizle birlikte yardımcı olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyorum size. Bende arada schengen vizesi alarak yurt dışı seyahatleri yapan biri olarak schengen vizesi almaktan sıkıldım.Sizce 1 temmuzda gerçekten vize kalkacakmı yoksa Avrupa Birliği bizi yine oyalıyor mu? Almanya da gördüğüm Romanyalı ve Bulgar vatandaşlarını gördükten sonra bizi öpüp başlarına koymaları lazım bence. Merhaba, benim sorunum yurt dışına akraba ziyaretine gitmeyi düşünüyorum anca tam gideceğim tarihte mezun olmuş olacağım. Ailem emekli ve belli mal varlığı ile banka hesapları konusunda sıkıntı yok. Benim düşüncem ise italyaya girdikten sonra kendi rotamı belirşeyip bir avrupa turunu gerçekleştirmek. İzmirden idata ile vize basvursunu bu ay yapcam ve daha önce hiç yurt dışına çıkmadım bir problem olur mu ? MUSTAFAELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerim; iki haftadır bukanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Önce Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konudeğerlendirildi.

  • 2021yılında 1,2 milyon ton ithal pamuğa 2,5 milyar dolar döviz harcamıştık.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanımı sonucunda yakalanmış ve kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı alınmış ise ve bundan mütevellit güvenlik soruşturmanızın-arşiv araştırmanızın red gelmesi durumunda ne yapmalıyım diyenlere bir iyi bir de kötü bir haberim var.
  • Rusya’nın tahıl koridoruna ilişkin askıya almış olduğu kararı,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir şekilde yaptığıdiplomasi sayesinde, çok şükür, yine çözüme kavuşturarak yine mazlumların umuduoldu.

O yüzden debiz bu havalimanının kapanmasını istemiyoruz. HASANSUBAŞI (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıylaselamlıyorum. 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 42’nci maddesi hakkında partimadına söz almış bulunuyorum. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 42’nci maddesinde yer alan “ile”ibaresinin “ve” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Değerlimilletvekilleri, görüşmekte olduğumuz torba yasadaki 48 maddenin içindeülkemizde acil çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi bile yok. AK PARTİseçim yaklaştıkça sorun çözmek yerine günü geçiştiriyor. Yirmi yıllık AK PARTİiktidarı ülkemizi öyle bir noktaya getirdi ki vatandaşlarımız bayat ekmek almakiçin kuyruklara girdi. Covid-19salgınıyla bütün dünyada ivme kazanan küresel iktisadi ve siyasi krizler; sınırçatışmaları, iç savaşlar, terör ve mülteci meselesi gibi konularla farklı birboyuta evrilmiştir. Söz konusu küresel krizler başta Avrupa Birliği ülkeleriolmak üzere, birçok ülkede hükûmet bunalımlarına ve sistem krizlerine sebepolmuştur.

Türkiye, krizlerin bertaraf edilmesi hususunda Cumhurbaşkanlığıhükûmet sisteminin yönetimde sağladığı istikrar sayesinde diğer ülkelerdenpozitif yönde ayrılmıştır. Türkiye büyümede, yatırım ve üretimde, ihracatta,istihdamda gösterdiği güçlü performansla küresel ekonomik krizlerin yıkıcıetkilerini en az hasarla atlatan ülkelerin başında gelmiştir. Salgın ve savaşıntetiklediği küresel ekonomik krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkileri,sanayimizde kesintisiz bir şekilde dönen çarklarla büyük ölçüde bertarafedilmiştir. Türkiye ekonomisi, 2021 yılında yüzde 11,4’le son elli yılın enyüksek büyüme hızına ulaşmış, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 gibibaşarılı bir büyüme oranı kaydetmiştir. Bu dönemde ihracatımız büyümeninyarısından fazlasını oluşturarak ekonominin itici gücü hâline gelmiştir. Bugünmilletimizin partisi AK PARTİ’nin iktidara gelişinin 20’nci yıl dönümü kutluolsun.

Üniversiteöğrencileri hayat pahalılığından eğitimlerine odaklanamaz duruma geldi. Büyükşehirlerde öğrenim gören öğrenciler geçinebilmek için, üç öğün yemek yemektenvazgeçip üzerine çalışmak zorunda kalıyor. Yurt imkânından faydalanamayanöğrenciler ise yarı aç dolaştıklarını söylüyorlar. Milyonlarca öğrenci biryandan eğitim alma telaşındayken diğer yandan barınma ve beslenme içinçalışıyor. Özellikle asgari ücretli ailelerin üniversite okuyan çocukları çokbüyük sıkıntı yaşıyor. Üniversite öğrencilerine burs ya da geri ödemeli olarakverilen aylık 850 liraysa hiçbir ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Ülkenin içindebulunduğu ekonomik kriz ve enflasyon değerleri göz önüne alınarak üniversiteöğrencilerine verilen bursların 2.500 lira, KYK kredilerinin 3.500 liraseviyesine yükselmesi gerekmektedir. Bugün3 Kasım, tam yirmi yıl önce aziz milletimiz iradesini koydu ve “Artık bugündensonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyen bir liderin ve kutludavanın başlangıç günü.

Kalifiye elemanve ara insan gücü yetiştirmekte zorluk çekmekteyiz, eğitim sistemimizin bunagöre gözden geçirilmesi şarttır. Örneğin, 700 bine yakın öğretmen atamabeklerken metal sanayisinde tornacı ya da kaynakçı bulunamadığından sanayifirmaları şikâyetçidir. Eskişehir’de firmalar ihtiyaç duydukları bu teknikelemanları yetiştirmekte ve onları istihdam etmektedir ve bunların aldıklarıücret, bir yükseköğrenim mezununun aldığı ücretten çok daha fazladır. Personelsorununun ülkemiz çapında çözümü için Hükûmetin yaptığı hiçbir somut uygulamagöremiyoruz. HakkâriMilletvekili olduğum için, sağ olsunlar, bundan yıllar önce Hakkâri’de görevyapan memurlar kitaplaştırdıkları anılarını, denemelerini, öykülerini bizeyolluyorlar. Bu kitapların neredeyse tamamında kar sebebiyle bir yerde mahsurkalma, günlerce karanlıkta kalıp dışarıya çıkamama durumları betimleniyor.İşte, Şemdinli’ye gitmekte olan bir memur kar yağışı sebebiyle günlerceKarayollarına ait bir bakım istasyonunda mahsur kalır. Bir başkası Uludere’yegitmek isterken çığ yüzünden bir köyde haftalarca kalır, bir başkası daısıtamadığı okulundan bahseder. Bundan kırk-elli yıl önce Hakkâri’ye tayiniçıkıp gelen bu insanlarımız, emin olun, bugün tekrar gelseler yine aynısorunları yaşayacaklar. Değerlimilletvekilleri, hastaneler, köprüler, tüneller, havaalanları için garantiverilip, sonra milletle alay eder gibi çıkıp “Cebimizden beş kuruş çıkmadan buprojeleri yaptık.” diyorlar. Haklılar, onların cebinden tek kuruş çıkmadı çünkü“proje” adı altındaki büyük rantın parasını vatandaş ödemektedir. Dolayısıyla cumhuriyetbizim için, memleket yönetiminde eşitlenmek, fırsat eşitliğinde memleketin herkıymetiyle buluşabilmek imkânı demektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Related Post

X